គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

សារលិខិតពីលោកប្រធាន កឹម សុខា ផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណៈជន

សារលិខិតរបស់លោកប្រធាន កឹម សុខា ជូនចំពោះ

  • បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរ ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស
  • សហគមន៍អន្តរជាតិ
  • សមត្ថកិច្ច និងស្ថាប័នជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ

02a 02b

02c