គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Activities of CNRP’s Europe

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងរៀបចំវេទិកាជួបជុំ ដែលមានវត្តមានលោក ប្រធាន-អនុប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងរៀបចំវេទិកាជួបជុំ ដែលមានវត្តមានលោក ប្រធាន-អនុប ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) លោក សម រង្ស៊ី សំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅប្រទេសបារាំង

(Khmer) លោក សម រង្ស៊ី សំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅប្រទេសបារាំង

Sorry, this entry is only available in Khmer.

លោក សម រង្ស៊ីជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុប

លោក សម រង្ស៊ីជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុប

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣-០៤ កន្លងទៅនេះ លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិបានធ្វើដំណើរទៅ ...

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាជួបជុំសំណេះសំណាលរវាងពលរដ្ឋ និងថ្នាក់ដឹកនាំ

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាជួបជុំសំណេះសំណាលរវាងពលរដ្ឋ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

European citizens in demonstrations to show the support of the decision of the European Parliament

European citizens in demonstrations to show the support of the decision of the European Pa ...

នេះជាទិដ្ឋភាពបាតុកម្មថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ២០១៦ ទោះក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយ បងប្អូនមិនរុញរាឡើយ និងដោយមា ...

French citizens of protests demanding the government to release prisoners of conscience and respect the Paris Agreement

French citizens of protests demanding the government to release prisoners of conscience an ...

សហគមន៍ខ្មែរ នៅប្រទេសបារាំង នាថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតុកម្ម ថ្កោលទោស ចំពោះរដ្ ...

European citizens in demonstrations demanding the government to stop persecuting the opposition and civil society

European citizens in demonstrations demanding the government to stop persecuting the oppos ...

នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ សហគមនខ្មែរនៅអឺរ៉ុបបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតុកម្ម Black Monday នៅទីក្រុងហ្សឺណ ...