គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

សកម្មភាពចលនាស្ត្រី

CNRP’s Leaders: “Women have vital roles in society’s development”

CNRP’s Leaders: “Women have vital roles in society’s development”

Celebration of “106th International Women’s Day – March, 8th” under...

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិចាត់ទុកស្ដ្រីជាកម្លាំងចលករ ដ៏មានសក្ដានុពលក្នុងវិស័យនយោបាយ

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិចាត់ទុកស្ដ្រីជាកម្លាំងចលករ ដ៏មានសក្ដានុពលក្នុងវិស័យនយោបាយ

ដោយៈ សស៊ីណា!!! លោកស្រី មូរ សុខហួរ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយស្រ្ដីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខ ...

(Khmer) គណៈកម្មការទី៧នៃរដ្ឋសភា នឹងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នៅថ្ងៃទី១០ មករា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) គណៈកម្មការទី៧នៃរដ្ឋសភា នឹងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នៅថ្ងៃទី១០ មករា ឆ្នាំ២ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) ចលនាស្រ្តីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី “ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក”

(Khmer) ចលនាស្រ្តីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី “ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំ ...

(Khmer) ចលនាស្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំកម្មវិធី «រយពាន់ពន្លឺដើម្បីស្ត្រី»

(Khmer) ចលនាស្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំកម្មវិធី «រយពាន់ពន្លឺដើម្បីស្ត្រី»

Sorry, this entry is only available in Khmer.

CNRP’s Kandal on 15, May 2016

CNRP’s Kandal on 15, May 2016

លោកជំទាវ មូរ សុខហួរ តំណងារាស្រ្តមណ្ឌលបាត់ដំបង និងជាអគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណ: គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ...

National Rescue Party Women’s Movement meeting Mou Sokhour

National Rescue Party Women’s Movement meeting Mou Sokhour

អ្នកតំណាងរាស្រ្ត និងជាអគ្គនាយកកិច្ចការសាធារណៈ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកស្រី មូ សុខហួរ ចង់ឲ្យស្រ្តីខ ...

ចលនាស្រ្តីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិជួបគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំ

ចលនាស្រ្តីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិជួបគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំ

ចលនាស្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នាំយកថវិកាសប្បុរជនខ្មែរក្រៅប្រទេស ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ ...

(Khmer) បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​គោល​នយោបាយ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្ត្រី

(Khmer) បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​គោល​នយោបាយ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្ត្រី

Sorry, this entry is only available in Khmer.