គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Youth movenent

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិថាជាអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវស៊ីជោរនោះទេ តែត្រូវយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំ

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិថាជាអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវស៊ីជោរនោះទេ តែត្រូវយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) មេឃុំ-ចៅសង្កាត់សង្រ្គោះជាតិត្រូវតែជាមេឃុំ-ចៅសង្កាត់ដែលស្អាតស្អំ​ ហើយមិនរើសអើងក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ

(Khmer) មេឃុំ-ចៅសង្កាត់សង្រ្គោះជាតិត្រូវតែជាមេឃុំ-ចៅសង្កាត់ដែលស្អាតស្អំ​ ហើយមិនរើសអើងក្នុង ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Training for Commune/Sangkat Candidates

Training for Commune/Sangkat Candidates

On the morning of April 29th, 2017 Mr. Yem Ponhearith...

CNRP’s Youth Media Group Attended a Consultation Workshop on “Communications”

CNRP’s Youth Media Group Attended a Consultation Workshop on “Communications&# ...

On March 14th, 2015, a group of youth working in...

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិជម្រុញអោយយុវជនខ្មែរចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាពសង្គម​ និងនយោបាយអោយបានច្រើន

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិជម្រុញអោយយុវជនខ្មែរចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាពសង្គម​ និងនយោបាយអោយបានច្រ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) យុវជនជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំងក្នុងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

(Khmer) យុវជនជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំងក្នុងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) កឹម សុខា ៖ យុវជនជាកម្លាំងស្នូល ហើយជាកម្លាំងដ៏មានសក្ដានុពល​សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនដឹកនាំជាតិ

(Khmer) កឹម សុខា ៖ យុវជនជាកម្លាំងស្នូល ហើយជាកម្លាំងដ៏មានសក្ដានុពល​សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនដឹកនាំជ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិកំពុងដំណើរការកម្មវិធីនៃ ការរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាយុវជន​សង្គ្រោះជាតិ

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិកំពុងដំណើរការកម្មវិធីនៃ ការរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាយុវជន​សង្គ្រោះជាតិ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) យុវជនថ្លៃថ្នូរ ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំងសម្រាប់បង្កើតសង្គមជឿនលឿន

(Khmer) យុវជនថ្លៃថ្នូរ ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំងសម្រាប់បង្កើតសង្គមជឿនលឿន

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២០-តុលា-២០១៦

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២០-តុលា-២០១៦

Sorry, this entry is only available in Khmer.