គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

Congress

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ១០ តុលា ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ១០ តុលា ២០១៧

(Khmer) លិខិតស្នើសុំការឆ្លើយបំភ្លឺ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

(Khmer) លិខិតស្នើសុំការឆ្លើយបំភ្លឺ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Mr. Yem Ponhearith Led Delegations of 7th Committee To Meet With Provincial Governors at Banteay Meanchey

Mr. Yem Ponhearith Led Delegations of 7th Committee To Meet With Provincial Governors at B ...

In the morning of July 21st, 2017; Mr. Yem Ponhearith...

(Khmer) គុណភាពនៃការអប់រំសិស្សានុសិស្សនៅតែជាបញ្ហាចោទ

(Khmer) គុណភាពនៃការអប់រំសិស្សានុសិស្សនៅតែជាបញ្ហាចោទ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ ដឹកនាំគណៈកម្មការទី៧នៃរដ្ឋសភាបំពេញបេសកកម្មនៅព្រះវិហារ

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ ដឹកនាំគណៈកម្មការទី៧នៃរដ្ឋសភាបំពេញបេសកកម្មនៅព្រះវិហារ

Sorry, this entry is only available in Khmer.

7th Commission of National Assembly Completes Mission at Kampong Thom Province

7th Commission of National Assembly Completes Mission at Kampong Thom Province

Kampong Thom Province: On July 17th, 2017 the seventh commission...

CNRP MPs Joined the 8th Plenary Meeting on April 7th, 2017

CNRP MPs Joined the 8th Plenary Meeting on April 7th, 2017

On April 7th, 2017, MPs and members of CNRP joined...

(Khmer) លោក កឹម សុខា ទទួលជួបជាមួយលោក ហូលម៉េលីត​ វេហ្កាត(Holmelid Vegard) តំណាងឲ្យឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសណរវេ(Norway)

(Khmer) លោក កឹម សុខា ទទួលជួបជាមួយលោក ហូលម៉េលីត​ វេហ្កាត(Holmelid Vegard) តំណាងឲ្យឯកអគ្គរាជ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) លោក កឹម សុខា ទទួលជួបជាមួយ លោក ប៊ែន ឃីង(Ben King) ឯកអគ្គរាជទូតនៃប្រទេសញូហ្សេ​​លែន(New Zealand)

(Khmer) លោក កឹម សុខា ទទួលជួបជាមួយ លោក ប៊ែន ឃីង(Ben King) ឯកអគ្គរាជទូតនៃប្រទេសញូហ្សេ​​លែន(N ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ បានអញ្ជើញថ្លែងបើកសិក្ខាសាលាដល់គ្រូបង្គោលមកពីរាជធានី-ខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(Khmer) លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ បានអញ្ជើញថ្លែងបើកសិក្ខាសាលាដល់គ្រូបង្គោលមកពីរាជធានី-ខេត្តនៃព្រ ...

Sorry, this entry is only available in Khmer.