គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រោមជាតិ

យោងតាមលក្ខន្តិកៈគណបក្ស

ប្រការ ៤៨ ៖

រចនាសម័្ពន្ធគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រោមជាតិ មាន ៖

  • តំណាងគណបក្សភូមិ
  • គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់
  • គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ
  • គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរាជធានី-ខេត្ត

 

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិតាមបណ្តាខេត្ត

១.Banteay Meanchey

២.Battma Bong

៣.Kampong Cham

៤.ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

៥.ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៦.ខេត្តកំពង់ធំ

៧.ខេត្តកំពត

៨.ខេត្តកណ្តាល

៩.ខេត្តកោះកុង

១០.ខេត្តក្រចេះ

១១.ខេត្តមណ្ឌលគិរី

១២.រាជធានីភ្នំពេញ

១៣.ខេត្តព្រះរិហារ

១៤.ខេត្តព្រៃវែង

១៥.ខេត្តពោធិ៍សាត់

១៦.ខេត្តរតនគិរី

១៧.ខេត្តសៀមរាប

១៨.ខេត្តព្រះសីហនុ

១៩.ខេត្តស្ទឹងត្រែង

២០.ខេត្តស្វាយរៀង

២១.ខេត្តតាកែវ

២២.ខេត្តកែប

២៣.ខេត្តប៉ៃលិន

២៤.ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

២៥.ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នីតិវិធី នៃការរៀបចំរចនាសម័្ពន្ធគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង គណបក្ស ។

ទាញយកឯកសារបន្ថែម(CNRP_Bylaws)