គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២១ តុលា ២០១៧ “ខួបទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស”

(Khmer) សេចក្តីប្រកា ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិសោធកម្មច្បាប់ទាំង៤ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីថ្លែង ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ១០ តុលា ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីប្រកា ...

Policy

Policy 5 for commune 2017

Policy 5 for commune 2017

political views

CNRP MP Said For A Betterment of A Country, Khmer Must Stop Fighting

CNRP MP Said For A Betterment of A Country, Khmer ...

Action lawmaker

Mr. Yem Ponhearith Led Delegations of 7th Committee To Meet With Provincial Governors at Banteay Meanchey

Mr. Yem Ponhearith Led Delegations of 7th Committe ...

Hot​ news

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២១ តុលា ២០១៧ “ខួបទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស”

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២១ តុលា ២០១៧ “ខ ...

Other News

BEWARE OF MANIPULATION WITH REGARD TO THE APPELLATION “YUON”AND TO RACE-RELATED ALLEGATIONSIN CAMBODIA

BEWARE OF MANIPULATI ...

28 March 2014 BEWARE OF MANIPU ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) លោក គង់ បូរ៉ា ប្រធានស្តីទីក្រុមការងារខេត្តព្រៃវែងដឹកនាំក្រុមការងារចុះជួបសកម្មជន

(Khmer) លោក គង់ បូរ៉ ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ២៧ តុលា ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីថ្លែង ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គោះជាតិធ្វើខួបលើកទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១-២០១៧

(Khmer) គណបក្សសង្រ្គ ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ២១ តុលា ២០១៧ “ខួបទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស”

(Khmer) សេចក្តីប្រកា ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិសោធកម្មច្បាប់ទាំង៤ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សេចក្តីថ្លែង ...

Sorry, this entry is only avai ...

Video

(Khmer) សារលិខិតលោកប្រធាន កឹម សុខា ក្នុងឱកាសខួបទី២៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងបារីស ២៣ តុលា ១៩៩១-២០១៧

(Khmer) សារលិខិតលោកប ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកប្រធាន កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ-CNRP

(Khmer) សេចក្តីថ្លែង ...

Sorry, this entry is only avai ...

Planting trees at Wat Kang Prey Pdao Primary School and Kraing Tung Commune, Peam Chor District, Prey Veng Province.

Planting trees at Wa ...

His Excellency Tout Khoeut, Re ...

Cherey Khmum commune office, Sithor Kandal district, Prey Veng province is already finished

Cherey Khmum commune ...

The People’s Councils ar ...

Kindergartens in Kraing Tung Commune, Peam Chor District, Prey Veng Province

Kindergartens in Kra ...

Kraing Tongyang Commune, Peam ...

Construct a commune office  Reathor Commune, Presh Sdach, Prey Veng

Construct a commune ...

Reathor Commune is one of the ...

(Khmer) លោក កឹម សុខា ធ្វើបទសម្ភាសន៍ស្តីពីខួប៥ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) លោក កឹម សុខា ...

Sorry, this entry is only avai ...