គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
President Kem Sokha Shows Five Strategic Plans to Grassroots CNRP Leaders

President Kem Sokha ...

President Kem Sokha Shows Five ...

Kem Sokha: CNRP Chooses Positive and Non-Violence Strategies

Kem Sokha: CNRP Choo ...

Kem Sokha: CNRP Chooses Positi ...

Kem Sokha: In order to Expand Number of Supporters To Winning 2018 Election, Detailed Strategic Plan and Action Plan Are Needed

Kem Sokha: In order ...

Kem Sokha: In order to Expand ...

Policy

Policy 5 for commune 2017

Policy 5 for commune 2017

political views

CNRP MP Said For A Betterment of A Country, Khmer Must Stop Fighting

CNRP MP Said For A Betterment of A Country, Khmer ...

Action lawmaker

Mr. Yem Ponhearith Led Delegations of 7th Committee To Meet With Provincial Governors at Banteay Meanchey

Mr. Yem Ponhearith Led Delegations of 7th Committe ...

Hot​ news

(Khmer) កឹម សុខា ៖ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចង់បានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត

(Khmer) កឹម សុខា ៖ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចង់បានលទ្ធផល ...

Other News

(Khmer) កឹម សុខា ៖ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចង់បានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត

(Khmer) កឹម សុខា ៖ គ ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សេចក្តីណែនាំ ពីស្លាកសញ្ញាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) សេចក្តីណែនាំ ...

Sorry, this entry is only avai ...

President Kem Sokha Says “If You Cannot Tell If There Is Any Deficiency, There Will Be No Days of Betterment”

President Kem Sokha ...

President Kem Sokha Says ̶ ...

CNRP Leader Met With Activists and Local Leaders In Some Provinces

CNRP Leader Met With ...

Kampong Speu: On August 6th, 2 ...

Community Kindergarten At Krang Tayong Commune, Prey Veng Province

Community Kindergart ...

Pictures of activities such as ...

President Kem Sokha Shows Five Strategic Plans to Grassroots CNRP Leaders

President Kem Sokha ...

President Kem Sokha Shows Five ...

Kem Sokha: CNRP Chooses Positive and Non-Violence Strategies

Kem Sokha: CNRP Choo ...

Kem Sokha: CNRP Chooses Positi ...

Video

Planting trees at Wat Kang Prey Pdao Primary School and Kraing Tung Commune, Peam Chor District, Prey Veng Province.

Planting trees at Wa ...

His Excellency Tout Khoeut, Re ...

Cherey Khmum commune office, Sithor Kandal district, Prey Veng province is already finished

Cherey Khmum commune ...

The People’s Councils ar ...

Kindergartens in Kraing Tung Commune, Peam Chor District, Prey Veng Province

Kindergartens in Kra ...

Kraing Tongyang Commune, Peam ...

Construct a commune office  Reathor Commune, Presh Sdach, Prey Veng

Construct a commune ...

Reathor Commune is one of the ...

(Khmer) លោក កឹម សុខា ធ្វើបទសម្ភាសន៍ស្តីពីខួប៥ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

(Khmer) លោក កឹម សុខា ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) សន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

(Khmer) សន្និសីទសារព ...

Sorry, this entry is only avai ...

(Khmer) លោក កឹម សុខា សុំឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំCNRP ផ្តោតលើ៤ចំណុច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

(Khmer) លោក កឹម សុខា ...

Sorry, this entry is only avai ...