គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិសោធកម្មច្បាប់ទាំង៤ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិសោធកម្មច្បាប់ទាំង៤ នាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

គោលជំហររបស់ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង៤ ដែលសមាជិកសភាពីគបក្សប្រជាជនក ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។ ទាញយកឯកសារជា PDF

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧!

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧!

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចំពោះការចាប់ខ្លួនលោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ!

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ២៥ សីហា ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ២៥ សីហា ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ ១០ កក្កដា ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ ១០ កក្កដា ២០១៧

ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិសូមប្រកាន់គោលជំហរថា តំណាងរាស្រ្តយើងទាំងអស់មិនចូលរួមលើកដៃអនុម័តវិសោ ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ សូមស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអាដហុក និងអគ្គ លេខាធិការរង នៃគណៈកម្មាធ ...

សេចក្តីអំពាវនាវ បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី និងនិយោជិត

សេចក្តីអំពាវនាវ បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី និងនិយោជិត

ទាញយកឯកសារជា PDF  

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

 គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បដិសេធ និងមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងមានការកាត់តសំឡេងរប ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ សាធារណជន ក៏ដូចជាសកម្មជន អ្នកគាំទ្រ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងក ...