គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

សកម្មភាពគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិបានជួបសំណេះសំណាលជាមួ ...

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំរដ្ឋHouston សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ថ្ងៃទី២៣ សីហា ២០១៦

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំរដ្ឋHouston សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ថ្ងៃទី២៣ សីហា ២០១៦

ដូចក្នុងសេចក្តីប្រកាស និងការគ្រោងទុក គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំរដ្ឋHouston សហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំកម្មវ ...

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈ

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក រៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ដែលមានលោក យ៉ែម បុញ្ញប្ញទ្ធិ ប្រធ ...

លោក យ៉ែម បុញ្ញប្ញទ្ធិ ចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលរៀបចំដោយ CNRP of USA

លោក យ៉ែម បុញ្ញប្ញទ្ធិ ចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលរៀបចំដោយ CNRP of USA

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅនៅរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈ ដែលមានវាគ្មិន លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ ...

គណបកសង្រ្គោះជាតិរដ្ឋ Philadelphia, សហរដ្ឋអាមេរិក រៀបចំវេទិកាសាធារណៈដែលមានលោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ថិ ជាវាគ្មិន

គណបកសង្រ្គោះជាតិរដ្ឋ Philadelphia, សហរដ្ឋអាមេរិក រៀបចំវេទិកាសាធារណៈដែលមានលោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ ...

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅនៅរដ្ឋ Philadelphia, សហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈ ដែលមានវាគ្មិន ល ...

លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ថិជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំងនៅ Long Beach CA សហរដ្ឋអាមេរិក

លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ថិជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំងនៅ Long Beach CA សហរដ្ឋអាមេរិក

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈ ដែលមានលោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ ប្រធ ...

សម រង្ស៊ី ៖ ខ្ញុំមិនខ្លាចជាប់គុក ឬស្លាប់ទេ តែបើខ្ញុំស្លាប់គឺស្លាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិ

សម រង្ស៊ី ៖ ខ្ញុំមិនខ្លាចជាប់គុក ឬស្លាប់ទេ តែបើខ្ញុំស្លាប់គឺស្លាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិ

ពលរដ្ឋមួយចំនួនចេះតែមានចម្ងល់ថា ហេតុអ្វីលោក សម រង្ស៊ី អតីតប្រធានគណបក្សសមរង្ស៊ី និងបច្ចុប្បន្នជា ប្រធា ...

បងប្អូនខ្មែរ-អាមេរិក ទទួលស្វាគមន៍លោក ប្រធាន សម រង្ស៊ី ១៨ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

បងប្អូនខ្មែរ-អាមេរិក ទទួលស្វាគមន៍លោក ប្រធាន សម រង្ស៊ី ១៨ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ប្រធាន សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានជួបជុំជាមួយបងប្អូនខ្ម ...

លោក សម រង្ស៊ី ជួបសំណេះសំណាលបងប្អូនខ្មែរ-អាមេរិក នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

លោក សម រង្ស៊ី ជួបសំណេះសំណាលបងប្អូនខ្មែរ-អាមេរិក នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង ...

ពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំង ធ្វើបាតុកម្មទាមទារគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ១១-មិថុនា-២០១៦

ពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំង ធ្វើបាតុកម្មទាមទារគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ១១-មិថុនា-២០១៦

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ពលរដ្ឋខ្មែរ-អាមេរិកាំងក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន និងរដ្ឋអូរ៉េហ្គេន បានចូលរួមធ ...