គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

លិខិតអន្តរាគមន៍

លិខិតអន្តរាគមន៍ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្រ្តីរងគ្រោះ ឈ្មោះ ប៉ែន សុគន្ធា

លិខិតអន្តរាគមន៍ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្រ្តីរងគ្រោះ ឈ្មោះ ប៉ែន សុគន្ធា

ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីស្វែងរកយុត្ត ...

លិខិតថ្វាយព្រះករុណា ព្រះសម្តេច បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៩-តុលា-២០១៦

លិខិតថ្វាយព្រះករុណា ព្រះសម្តេច បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជ ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភា ១៩-កញ្ញា-២០១៦

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភា ១៩-កញ្ញា-២០១៦

ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពី ដំណោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំព ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិសូមធ្វើេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ៖ ទាញយកឯកសារ

លិខិតអន្តរាគមន៍ស្តីពីការស្នើសុំបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះជនបរទេស ទទួលបានសញ្ជាតិ ២២-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ស្តីពីការស្នើសុំបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះជនបរទេស ទទួលបានសញ្ជាតិ ២២-សីហា-២០១៦

ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិបានដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ស្តីពីការស្នើសុំបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះជនបរទេសទា ...

លិខិតអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ សុំបញ្ឈប់ការជួលដីខ្មែរ តាមព្រំដែន ២៣-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ សុំបញ្ឈប់ការជួលដីខ្មែរ តាមព្រំដែន ...

លិខិតអន្តរាគមន៍ឯកឧត្តម ហូរ វ៉ាន់ តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ឯកឧត្តម ហូរ វ៉ាន់ តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ១៦-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ១៦-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ស្នើទៅរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ តាមរយៈប្រធានរដ្ឋ ...

លិខិតសុំស្នើច្បាប់ស្តីពី-វិសោធនកម្មច្បាប់

លិខិតសុំស្នើច្បាប់ស្តីពី-វិសោធនកម្មច្បាប់

លិខិតឯកឧត្តម សុន ឆ័យ អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលភ្នំពេញ ស្តីពីការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួន នៃច្ប ...