គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 
 
 
 
 

លិខិតអន្តរាគមន៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ១០ តុលា ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ១០ តុលា ២០១៧

ទាញយកឯកសារជា DPF 

លិខិតស្នើសុំការឆ្លើយបំភ្លឺ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

លិខិតស្នើសុំការឆ្លើយបំភ្លឺ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 

លិខិតអន្តរាគមន៍ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្រ្តីរងគ្រោះ ឈ្មោះ ប៉ែន សុគន្ធា

លិខិតអន្តរាគមន៍ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្រ្តីរងគ្រោះ ឈ្មោះ ប៉ែន សុគន្ធា

ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីស្វែងរកយុត្ត ...

លិខិតថ្វាយព្រះករុណា ព្រះសម្តេច បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៩-តុលា-២០១៦

លិខិតថ្វាយព្រះករុណា ព្រះសម្តេច បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជ ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភា ១៩-កញ្ញា-២០១៦

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភា ១៩-កញ្ញា-២០១៦

ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពី ដំណោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំព ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមសមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិសូមធ្វើេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ៖ ទាញយកឯកសារ

លិខិតអន្តរាគមន៍ស្តីពីការស្នើសុំបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះជនបរទេស ទទួលបានសញ្ជាតិ ២២-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ស្តីពីការស្នើសុំបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះជនបរទេស ទទួលបានសញ្ជាតិ ២២-សីហា-២០១៦

ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិបានដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ស្តីពីការស្នើសុំបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះជនបរទេសទា ...

លិខិតអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ សុំបញ្ឈប់ការជួលដីខ្មែរ តាមព្រំដែន ២៣-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ សុំបញ្ឈប់ការជួលដីខ្មែរ តាមព្រំដែន ...

លិខិតអន្តរាគមន៍ឯកឧត្តម ហូរ វ៉ាន់ តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ឯកឧត្តម ហូរ វ៉ាន់ តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ១៦-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ១៦-សីហា-២០១៦

លិខិតអន្តរាគមន៍ក្រុមតំណាងរាស្រ្តពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ស្នើទៅរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ តាមរយៈប្រធានរដ្ឋ ...