គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

សមាជិករដ្ឋសភា

20140811121353!National_Assembly_(Cambodia)_emblem

MP_Att-1

MP_Att-2

MP_Att-3

ក្នុងនីតិកាលទី៥ ២០១៣-២០១៨ សមាជិកសភាពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានទទួលជាប្រធាន អនុប្រធាន និងជាសមាជិកគណៈកម្មការជំនាញនានានៃរដ្ឋសភា រួមមាន៖

– គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត និងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា (ទី១)

គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម (ទី២)

គណៈកម្មការផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និងធនធានទឹក (ទី៣)

គណៈកម្មការមហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ (ទី៤)

គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន (ទី៥)

គណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ (ទី៦)

គណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ (ទី៧)

គណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតសប្បទា ការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី (ទី៨)

គណៈកម្មការសាធារណការ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ប្រៃសណីយ៍ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (ទី៩)

គណៈកម្មការអង្កេត បោសសំអាត និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ទី១០)