គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 1. យោងតាមលក្ខន្តិកៈគណបក្សប្រការ ៤៨ រចនាសម័្ពន្ធគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រោមជាតិ មាន ៖
  • តំណាងគណបក្សភូមិ
  • គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់
  • គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ
  • គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរាជធានី-ខេត្ត

  គណបក្សសង្រ្គោះជាតិតាមបណ្តាខេត្ត

  ១.ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  ២.ខេត្តបាត់ដំបង

  ៣.ខេត្តកំពង់ចាម

  ៤.ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

  ៥.ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  ៦.ខេត្តកំពង់ធំ

  ៧.ខេត្តកំពត

  ៨.ខេត្តកណ្តាល

  ៩.ខេត្តកោះកុង

  ១០.ខេត្តក្រចេះ

  ១១.ខេត្តមណ្ឌលគិរី

  ១២.រាជធានីភ្នំពេញ

  ១៣.ខេត្តព្រះរិហារ

  ១៤.ខេត្តព្រៃវែង

  ១៥.ខេត្តពោធិ៍សាត់

  ១៦.ខេត្តរតនគិរី

  ១៧.ខេត្តសៀមរាប

  ១៨.ខេត្តព្រះសីហនុ

  ១៩.ខេត្តស្ទឹងត្រែង

  ២០.ខេត្តស្វាយរៀង

  ២១.ខេត្តតាកែវ

  ២២.ខេត្តកែប

  ២៣.ខេត្តប៉ៃលិន

  ២៤.ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

  ២៥.ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

  នីតិវិធី នៃការរៀបចំរចនាសម័្ពន្ធគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង គណបក្ស ។

  ទាញយកឯកសារបន្ថែម(CNRP_Bylaws)