គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

Cambodia National Rescue Party

សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ

 Rescue    Serve   Protect

 
 
 
 

ឯកសារ

– លក្ខន្តិកៈគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

– បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

– ឯកសារស្តីពី «កឹម សុខា និង ប្រជាបូជនីយកិច្ចដើម្បីសេរីភាព»

 សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងទម្រង់សុំឈរជាបេក្ខជនគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសឱ្យប្រើនីតិវិធីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ២០១៧

– ឯកសារស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១

– រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ និងវិសោធនកម្ម ឆ្នាំ២០១៥

ទាញយកឯកសារស្តីពីវិធានផ្ទៃក្នុង នៃការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ចលនាយុវជនគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ទាញយកទម្រង់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាយុវជនសង្រ្គោះជាតិ

– របៀបរកមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

ឯកសារច្បាប់
របាយការណ៍
ប្រវត្តិរូបតំណាងរាស្រ្ត
លទ្ធផលបោះឆ្នោត (ផ្អែកតាមសេចក្តីប្រកាសដោយ គ.ជ.ប.)